Ghid de elaborare a posterelor

1. Limba de redactare:
• Română (se vor folosi diacritice)
2. Format obligatoriu: coală A1 (594 x 841 mm)
3. Orientare Obligatorie: Portret
4. Fonturi recomandate: Arial, Calibri, Times New Roman
5. Structura posterului:
• Introducere și obiective
• Material și metodă
• Rezultate
• Concluzii
6. Pentru a îmbunătăți calitatea prezentărilor, recomandăm includerea de grafice și fotografii care să susțină conținutul lucrării.