Date importante

Înregistrarea participanților se va face până la 31 iulie 2018 prin completarea online a Formularului de înregistrare.

 

În cazul în care plata este comună, fiecare participant trebuie să completeze în mod individual Formularul de înregistrare online.

 

Taxele de participare la CONFERINȚA NAȚIONALĂ OAMGMAMR 2018 sunt exprimate în RON.

Taxă de înregistrare membrii OAMGMAMR București – 150 lei

Taxă de înregistrare cazare cameră single până la 30 iunie 2018 – 1600 lei

Taxă de înregistrare cazare cameră single după 1 iulie 2018 – 1650 lei

Taxă de înregistrare cazare cameră dublă până la 30 iunie 2018 – 1300 lei

Taxă de înregistrare cazare cameră dublă după 1 iulie 2018 – 1350 lei

 

Plata taxei de participare se va efectua prin transfer bancar.

 

Coordonate pentru plata taxei de participare prin transfer bancar:
Beneficiar: Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Municipiului București

Adresa: Str. Avrig, nr. 12, Sector 2, București, România
Cod fiscal: 12935438
Sucursala: LIBRA INTERNET BANK CRANGASI
Cont IBAN: RO91BREL0002001509790100 (RON)

Vă rugăm să nu uitaţi să precizaţi pe documentele de plată NUMELE PARTICIPANTULUI şi denumirea evenimentului – CONFERINȚA NAȚIONALĂ OAMGMAMR 2018.

 

După efectuarea plății vă rugăm să transmiteţi copia ordinului de plată care atestă efectuarea plăţii taxei de înregistrare la adresa de e-mail: secretariat@oammrconf.ro

Înregistrarea participanților va fi validată doar după transmiterea documentului care atestă dovada plății!

 

Schimbarea/înlocuirea unui participant

Termen de schimbare/înlocuire participant: 30 iunie 2018; după această data nu vor mai fi acceptate schimbări/înlocuiri

Participantul înregistrat va anunța în scris schimbarea/înlocuirea cu un alt coleg la adresa de e-mail: secretariat@oammrconf.ro

 

Transmiterea rezumatelor/ lucrărilor științifice:

Transmiterea rezumatelor ştiinţifice se va realiza în exclusivitate online, prin completarea Formularului de înscriere a rezumatului. NU vor fi acceptate alte forme de transmitere (poștă, fax, e-mail, etc.).

Autorii rezumatelor științifice trebuie să fie înregistrați la Conferință şi să achite taxa de participare.

 

Termen limită pentru transmiterea rezumatelor/ lucrărilor științifice:

30 iunie 2018: Termen limită pentru transmiterea rezumatelor ştiinţifice

15 iulie 2018: Termen limită notificare autori pentru acceptare/neacceptarea rezumatului științific

15 iulie 2018 – 15 august 2018: Transmiterea lucrării (ppt sau poster) la adresa de e-mail: secretariat@oammrconf.ro