Ghid de elaborare a rezumatelor științifice

Redactare în:

 • Limba Română (se vor folosi diacritice) și Limba Engleză

 

Structura rezumatului științific:

 • Titu
 • Autori și afiliere
 • Introducere
 • Material și Metodă
 • Rezultate
 • Concluzii
 • Cuvinte cheie

 

Condiții necesare pentru elaborarea rezumatului științific:

 • Titlul trebuie să cuprindă maximum 100 de caractere.
 • Autorii și afilierea vor fi identificați prin următoarele informaţii consemnate în ordinea enumerării: prenumele complet, numele de familie, instituţie/spital, departament/secție, oraş, ţară.

Limitarea numărului de autori la maximum 3.

În cazul în care autorii sunt comuni mai multor rezumate, menționarea lor trebuie să fie identică în toate rezumatele (prenumele complet, numele de familie, instituţie/spital, departament/secție, oraş, ţară).

 • Introducerea va sumariza aspecte legate de obiectivele propuse și de contextul în care s-a realizat cercetarea științifică.
 • Materialul și metoda în care se va prezenta pe scurt metodologia științifică utilizată în studiul științific care a stat la baza elaborării lucrării. Această secțiune nu trebuie să cuprindă date numerice.

Se va folosi un limbaj simplu, clar și concis, la timpul trecut.

 • Rezultatele vor prezenta contribuția personală a autorilor la avansarea cunoașterii în domeniul studiat și vor cuprinde date numerice.
 • Concluziile vor fi redactate la timpul prezent și vor reflecta măsura în care rezultatele obținute au răspuns obiectivelor stabilite inițial.
 • Cuvintele cheie vor fi reprezentative pentru subiectul și domeniul lucrării științifice, maxim 5 cuvinte cheie selectate din baza de date utilizată la redactarea lucrării de cercetare.

 

Reguli generale importante de elaborare a rezumatului științific:

 • Limita maximă de cuvinte: 250 pentru fiecare limbă de redactare.
 • Autorii, cu afilierea acestora și bibliografia nu vor fi luați în considerare în calculul celor 250 de cuvinte (utilizați functia Word Count).
 • Rezumatul nu va fi formatat şi nu va include grafice, fotografii sau schiţe.
 • Textul se va scrie cu font Times New Roman, marime 12, culoare negru, la un rând.
 • Nu se vor utiliza aliniate, paragrafe sau alte indentări.
 • Toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text.
 • Nu vor fi utilizate denumiri comerciale pentru medicamente sau nume de companii.
 • Nu vor fi utilizate formulări neclare ale concluziilor de tipul “rezultatele vor fi discutate”.
 • Respectarea regulilor ortografice și gramaticale.
 • Aveți în vedere încadrarea lucrării în Tematica Conferinței!