Evaluarea rezumatelor științifice

Rezumatele ştiinţifice înscrise prin completarea formularului online vor fi evaluate de către Comitetul Ştiinţific al Conferinţei OAMGMAMR Filiala București 2019.

Autorul corespondent va fi anunțat printr-un e-mail până la data de 10 aprilie 2019 asupra rezultatului evaluării rezumatului (acceptat/neacceptat).

În situația în care rezumatul a fost acceptat, vă rugăm să transmiteți lucrarea in extenso la adresa de e-mail secretariat@oammrconf.ro până la data de 22 aprilie 2019.

În cazul în care autorul prezentator nu poate participa la Conferință, acesta are obligaţia să delege un înlocuitor și să anunțe Comitetul de organizare al Conferinței la adresa de e-mail secretariat@oammrconf.ro