Tematică

 • Îngrijiri de sănătate bazate pe dovezi – cercetare și leadership clinic
 • Dreptul la sănătate – drepturile pacientului și etica îngrijirii de sănătate
 • Prevenirea infecțiilor asociate actului medical
 • Îngrijiri de sănătate clinice specifice
 • Îngrijiri paliative
 • Noutăți în medicația patologiilor diverse
 • Educație pentru sănătate – dezvoltarea comportamentelor pentru protejarea sănătății
 • Îmbătrânirea sănătoasă versus polipatologia vârstei a treia
 • Bolile cronice – implicarea asistenților medicali în strategiile de creștere a calității vieții
  pacienților
 • Investigațiile paraclinice – monitorizarea evoluției clinice a pacienților
 • Îmbunătățirea stării de sănătate și nutriție a mamei și copilului
 • Moașa – profesionistul care face diferența în reducerea riscului de naștere prematură, deces
  infantil și matern
 • Reducerea numărului de sarcini nedorite și a incidenței avortului la cerere
 • Vaccinologie – mit și realitate
 • Bolile mintale – o provocare pentru sistemul de sănătate actual
 • Noutăți în terapia oncologică
 • Creșterea accesului pacienților la servicii medicale de calitate
 • Utilizarea tehnologiilor moderne în scopul creșterii calității îngrijirilor de sănătate
 • Materiale inovative dezvoltate în scopul creșterii calității îngrijirilor de sănătate
 • Educația continuă – factor de satisfacție, motivație și dezvoltare personală
 • Siguranța pacienților și managementul riscului în îngrijirile de sănătate
 • Standardizarea și optimizarea îngrijirilor de sănătate: elaborarea și implementarea planului
  de îngrijire; minimizarea riscului de apariție a erorilor