Informații generale

Taxă de înregistrare

 

Dragi colegi,

Vă mulţumim pentru interesul acordat Conferinţei Naţionale OAMGMAMR 2018!

Având în vedere că locația de desfăşurare a Conferinţei  are un număr limitat de locuri, suntem nevoiţi să sistăm înregistrările ca participant. Deschidem o listă de aşteptare pentru cei care doresc să participe şi în cazul în care vor fi colegi care vor renunţa la participare,vă vom contacta telefonic pentru a vă confirma înregistrarea ca participant.

Vă rugăm să ne transmiteţi intenţia dvs de a vă înregistra ca participant pe adresa de mail secretariat@oammrconf.ro în care să menţionaţi numele,prenumele şi numărul de telefon.

Vă mulţumim!

 

 

Taxele de participare la CONFERINȚA NAȚIONALĂ OAMGMAMR 2018 sunt exprimate în RON.

Taxă de înregistrare membrii OAMGMAMR București – 150 ron/persoană

Taxă de înregistrare membrii OAMGMAMR filiale județene cazare cameră single – 1600 ron/persoană

Taxă de înregistrare  membrii OAMGMAMR filiale județene cazare loc în cameră dublă – 1300 ron/persoană

 

Coordonate pentru efectuarea plății:

Beneficiar: Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Municipiului București

Adresa: Str. Avrig, nr. 12, Sector 2, București, România
Cod fiscal: 12935438
Sucursala: LIBRA INTERNET BANK CRANGASI BANK
Cont IBAN: RO91BREL0002001509790100 (RON)

Comisioanele bancare sunt în sarcina expeditorului şi vor fi plătite la achitarea taxei de înregistrare.
Vă rugăm să nu uitaţi să precizaţi pe documentele de plată NUMELE PARTICIPANTULUI şi denumirea evenimentului – CONFERINȚA NAȚIONALĂ OAMGMAMR 2018.

Notă: Pentru detalii privind taxele de înregistrare puteți contacta OAMGMAMR Filiala Municipiului București, persoană de contact: Cristina Ionescu: 0757999366, mail ionescu.christine@yahoo.com

 

Metode de plată

Toate plăţile privind taxele de înregistrare vor fi efectuate prin transfer bancar.

Nu se acceptă plata prin mandat poştal.

După efectuarea plăţii, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a trimite o copie după documentul care atestă efectuarea plăţii prin e-mail la adresa secretariat@oammrbuc.ro. Vă rugăm să precizaţi pe documentul de plată NUMELE PARTICIPANTULUI pentru care se face plata şi menţiunea „CONFERINȚA NAȚIONALĂ OAMGMAMR 2018”.

 

Coordonate pentru efectuarea plății:

Beneficiar: Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Municipiului București

Adresa: Str. Avrig, nr. 12, Sector 2, București, România
Cod fiscal: 12935438
Sucursala: LIBRA INTERNET BANK CRANGASI BANK
Cont IBAN: RO91BREL0002001509790100 (RON)

 

Comisioanele bancare sunt în sarcina expeditorului şi vor fi plătite la achitarea taxei de înregistrare.

 

Schimbarea/înlocuirea unui participant

– Termen de schimbare/înlocuire participant: 30 iunie 2018; după această dată nu vor mai fi acceptate schimbări/înlocuiri;

– Participantul înregistrat va anunţa în scris schimbarea/înlocuirea unui participant prin completarea Formularului-tip pus la dispoziţie de OAMGMAMR Filiala București, în format electronic şi trimiterea acestuia prin e-mail, la adresa: secretariat@oammrbuc.ro.