Ghid de redactare a rezumatelor științifice

Limba de redactare:
  • Română (se vor folosi diacritice) și Engleză
Structura rezumatului stiintific:
  • Titlu – trebuie să cuprindă maximum 100 de caractere.
  • Autori si afiliere – vor fi identificați prin următoarele informaţii, în ordinea enumerării: prenumele complet, numele de familie, instituţie/spital, departament/secție, oraş, ţară. Limitarea numărului de co-autori la maximum 3 (inclusiv autorul prezentator). În cazul în care autorii/co-autorii sunt comuni mai multor rezumate, menționarea autorilor și co-autorilor trebuie să fie identică în toate rezumatele (prenume, nume complet, ordinea prenumelor și a numelor identică, etc.)
  • Introducere – va sumariza aspecte legate de obiectivele propuse și de contextul în care s-a realizat cercetarea.
  • Material și metodă – va prezenta pe scurt metodologia utilizată. Metodele nu trebuie să cuprindă date numerice; acestea vor fi înscrise în secțiunea Rezultate. Se va folosi un limbaj simplu, clar și concis, la timpul trecut.
  • Rezultate – vor fi prezentate cu accent pe contribuția personală a autorilor la avansarea cunoașterii în domeniu.
  • Concluzii – vor fi redactate la timpul prezent și vor reflecta măsura în care rezultatele obținute au răspuns întrebărilor și obiectivelor stabilite inițial.
  • Cuvinte cheie – vor fi reprezentative pentru subiectul și domeniul lucrării științifice, maxim 5-7 cuvinte cheie selectate din baza de date utilizată la redactarea lucrării de cercetare.
Limita maximă de cuvinte: 250 pentru fiecare limbă de redactare. Autorii, cu afilierea acestora și bibliografia nu vor fi luați în considerare în calculul celor 250 de cuvinte (utilizați functia Word Count).
Rezumatul nu va fi formatat şi nu va include grafice, fotografii sau schiţe.
Textul se va scrie cu font Times New Roman, marime 12, culoare negru, la un rând.
Nu se vor utiliza aliniate, paragrafe sau alte indentări.
Toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text.
Nu vor fi utilizate denumiri comerciale pentru medicamente sau nume de companii.
Nu vor fi utilizate formulări neclare ale concluziilor de tipul “rezultatele vor fi discutate”.
Înainte de transmiterea rezumatului se recomandă verificarea textului în vederea eliminării erorilor ortografice/gramaticale.
Aveți în vedere încadrarea lucrării în Tematica Conferintei Nationale!