Ghid de înscriere a rezumatelor științifice

Aspecte generale:

 1. Transmiterea rezumatelor ştiinţifice se va realiza în exclusivitate online, prin completarea Formularului de înscriere a rezumatului. NU vor fi acceptate alte forme de transmitere (poștă, fax, e-mail, etc.).
 2. Autorii rezumatelor științifice trebuie să fie înscriși la Conferință şi să achite taxa de participare.
 3. Termenul limită de transmitere a rezumatelor științifice: 30 iunie 2018.
 4. Odată cu transmiterea rezumatului ştiinţific, primul autor are următoarele responsabilități:
 • să îşi asume responsabilitatea pentru informaţiile prezentate;
 • să confirme că toţi autorii lucrării transmise cunosc şi sunt de acord cu conţinutul rezumatului;
 • să se asigure că lucrările trimise nu au fost prezentate în altă reuniune științifică sau publicație națională sau internațională înaintea Conferinței Naționale OAMGMAMR 2018;
 • să confirme acordul cu privire la publicarea rezumatului lucrării în volumul de rezumate științifice ale evenimentului;
 • să declare un singur autor prezentator;
 • să declare acordul cu privire la utilizarea datelor personale;
 • să declare conflictul de interese pentru toți autorii lucrării.
 1. În cazul în care autorii/co-autorii sunt comuni mai multor rezumate transmise, înscrierea datelor de identificare ale autorilor și co-autorilor trebuie să fie identică (prenume, nume complet, ordinea prenumelor și a numelor identică, etc.)
 2. Utilizarea diacriticelor pentru limba română.
 3. Transmiterea rezumatului în limba română și în limba engleză.
 4. Spațiul pentru titlu nu permite mai mult de 100 de caractere.
 5. Spațiul destinat textului rezumatului nu permite mai mult de 250 cuvinte.

 

Ghid de completare a formularului online

 1. PASUL 1 – AUTOR CORESPONDENT (PERSOANĂ DE CONTACT)

Bifaţi/completați toate câmpurile din Formular.

După ce ați completat toate câmpurile solicitate, apăsaţi butonul Pasul următor.

 

 1. PASUL 2 – PRIM AUTOR ȘI CO-AUTORI

Completați toate câmpurile.

Selectaţi numărul de co-autori ai rezumatului dumneavoastră (0 sau maxim 2)

Introduceți co-autorii în ordinea în care doriți să apară în programul științific și volumul de rezumate.

Bifaţi “Prezentator” în dreptul persoanei care va prezenta lucrarea în cadrul conferinței (o singură persoană).

Bifați declarațiile cu privire la rezumatul științific transmis.

Apăsaţi butonul „Pasul următor”. Dacă doriți să vă întoarceți la Pasul 1 apăsați butonul „Pasul anterior”

 

 1. PASUL 3 – REZUMAT

Introduceţi cu majuscule titlul lucrării în spațiul destinat titlului în limba română.

Introduceţi textul în limba română în spațiul destinat textului rezumatului în limba română.

Introduceţi cu majuscule titlul lucrării în spațiul destinat titlului în limba engleză.

Introduceţi textul în engleză spațiul destinat textului rezumatului în limba engleză.

Selectați tematica în care se încadrează lucrarea dumneavoastră.

Selectați tipul de prezentare: ppt sau poster

 

Dacă doriți să vă întoarceți apăsați butonul „Pasul anterior”. Apăsați butonul „Finalizare

 

Veți primi confirmarea înscrierii cu succes a rezumatului prin afișarea mesajului ”Formular finalizat”

În scurt timp veți primi un e-mail de confirmare.

 

Pentru orice alte informații privind desfășurarea Conferinței Naționale OAMGMAMR, nu ezitați să ne contactați la secretariat@oammrconf.ro

 

Termen limită pentru transmiterea rezumatelor/ lucrărilor științifice:

15 iulie 2018: Termen limită pentru transmiterea rezumatelor ştiinţifice

30 iulie 2018: Termen limită notificare autori pentru acceptare/neacceptarea rezumatului științific

15 iulie 2018 – 15 august 2018: Transmiterea lucrării (ppt sau poster) la adresa de e-mail: secretariat@oammrconf.ro

Transmiterea rezumatelor ştiinţifice se va realiza în exclusivitate online, prin completarea Formularului de înscriere a rezumatului. NU vor fi acceptate alte forme de transmitere (poștă, fax, e-mail, etc.).

Autorii rezumatelor științifice trebuie să fie înregistrați la Conferință şi să achite taxa de participare.