Ghid de elaborare a posterelor

 1. Limba de redactare:
 • Română (se vor folosi diacritice)
 1. Format obligatoriu: electronic ppt conform machetei model (anexă)
 2. Orientare Obligatorie: Portret
 3. Fonturi recomandate: Arial, Calibri, Times New Roman
 4. Structura posterului:
 • Titlu
 • Nume prenume autori, profesie, funcție, instituție
 • Introducere și obiective
 • Material și metodă
 • Rezultate
 • Concluzii
 • Cuvinte cheie
 • Bibliografie selectivă
 1. Introduceți la secțiunea „Rezultate” grafice, imagini, diagrame, tabele care să susțină conținutul lucrării.
 2. Menționați următoarele date pentru autorul corespondent: nume prenume, adresa de e-mail

 

Descarca model