Evaluarea rezumatelor științifice

Rezumatele ştiinţifice înscrise în timp util prin completarea formularului online vor fi evaluate de către Comitetul Ştiinţific al Conferinței Naționale a OAMGMAMR 2018.
Procesul de evaluare începe la data de 1 iulie 2018.

Autorul corespondent va fi anunțat printr-un e-mail până la data de 31 iulie 2018 asupra:

  • rezultatului evaluării rezumatului (acceptat/neacceptat)
  • ghidului de elaborare a lucrărilor științifice/posterelor
  • modului de transmitere a lucrării (ppt) sau a posterului (data limită și adresa).

Toate rezumatele științifice acceptate vor fi prezentate oral (ppt) sau poster vor fi susţinute în cadrul Conferinței Naționale OAMGMAMR de către autorii prezentatori înscrişi până la data de 30 iunie 2018.
În cazul în care autorul prezentator nu poate participa la Congres, acesta are obligaţia să delege un înlocuitor și să anunțe Comitetul de organizare al Conferinței Naționale pe adresa de e-mailul secretariat@oammrconf.ro